top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Jarno Sakin Suomen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi, miten sivusto kerää, käsittelee ja säilyttää asiakas- ja henkilötietoja. ​

 

1. Rekisterinpitäjä

Jarno Sakki

sähköposti jarnosakki.liikenyt@gmail.com

 

2. Mitä tietoja keräämme ja miten? ​

Saatamme kerätä käyttäjän itsensä meille sähköpostitse luovuttamia tietoja. ​Keräämme myös palveluidemme ja verkkosivujemme käytöstä havainnoituja tietoja, kuten selaustiedot, käyttäjän sijainti, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internetselain ja verkkosivuillemme saapumisen lähde. Nämä tiedot eivät ole lähtökohtaisesti yhdistettävissä yksilöihin. ​

 

3. Mihin käytämme näitä tietoja? ​

Keräämme luovutettuja tietoja vain ja ainoastaan yhteydenottoon vastaamiseen, ellei asiasta erikseen sovita osapuolten kesken. Luovuttaessaan tietoja meille vapaaehtoisesti yksilö hyväksyy, että hänen tietojaan käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. ​​ Jarno Sakki ei koskaan myy henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Käsittelemme tietoja yksilön ja Jarno Sakin väliseen sopimukseen ja lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. ​

 

4. Miten tietoja säilytetään? ​

Jarno Sakki ei kerää erillistä rekisteriä. Mahdolliset säilytettävät tiedot kuitenkin säilytetään pilvipalvelussa, joka on suojattu asianmukaisesti. Vain Jarno Sakilla on pääsy tietoihin ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. ​ Jos tietoja luovutetaan kolmasille osapuolille, ovat he sidottuja käsittelemään tietoja luottamuksellisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. ​

 

5. Rekisterintietojen muokkaaminen ja poistaminen ​

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa ja pyytää korjausta mahdollisesti virheelliseen tietoon, tai puuttelisten tietojen täydentämiseen. Rekisterissä olevalla on myös oikeus tietojensa poistamiseen rekisteristä. Rekisterissä olevalla on myös muita GDPR:n oikeuksia, kuten tietojen käsittelyn rajaaminen tietyissä tilanteissa. ​ Kaikki tarkastus-, korjaus-, täydennys-, poisto- ja rajoituspyynnöt on lähetettävä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen jarnosakki.liikenyt@gmail.com. Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön lähettäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön GDPR:ssa määritetyssä ajassa, yleensä kuukauden kuluessa. ​

 

6. Evästeet ​

Verkkosivumme hyödyntää myös evästeitä, joiden avulla varmistetaan verkkosivun turvallinen käyttö, käyttömukavuus ja kehitys.

 

Käyttämänne evästeet jakautuvat neljään kategoriaan: ​

  • Pakolliset evästeet: Näillä evästeillä varmistetaan verkkosivun toiminnallisuus, mm. turvallisuus. Näitä evästeitä ei saa poi päältä.

  • Markkinointievästeet: Näitä evästeitä käytetään markkinoinnin tehokkuuden seuraamiseen ja personoitujen mainosten tarjontaan.

  • Toiminnalliset evästeet: Nämä evästeet keräävät käyttäjävalintoihin liittyviä tietoja personoidumman käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

  • Analyyttiset evästeet: Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään miten kävijämme käyttäytyvät verkkosivuillamme sekä havaitsemaan virheitä verkkosivuillamme.​​ ​ ​

 

7. Tietosuojaselosteen päivitykset ​

Pidätämme oikeuden palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset ovat voimassa välittömästi niiden julkaisusta verkkosivuillamme.

bottom of page